security delivery claim documents image

BEZPEČNOST & DORUČENÍ

icon safe storage
ARTINII ZABEZPEČENÍ & TECHNOLOGIE

Z hlediska bezpečnosti je náš distribuční systém na stejné úrovni jako formát DCP, ale s výrazně nižšími požadavky na data, což nám umožňuje v krátkém čase distribuovat velké množství filmů do velkého počtu míst po celém světě.

icon film
NAHRÁNÍ FILMU & DO ULOŽIŠTĚ

Ve skutečnosti je posledním nezajištěným bodem osoba, která soubor nahraje do našeho systému. Jakmile film dorazí na náš server, stane se nepřístupným. Film je nahráván přes konkrétní webové rozhraní s vlastním proxy úložným prostorem. V jednom úložném prostoru je vždy jen jeden film. Po dokončení nahrávacího procesu je film ihned přesunut do neveřejného uložiště. Neveřejné uložiště nemá žádnou veřejnou IP adresu a zároveň nepřijímá žádné externí požadavky ani dotazy.

icon watermark
OBJEDNÁVKY FILMŮ, VODOZNAKY & ŠIFROVÁNÍ

Po zadání objednávky k promítání systém vytvoří novou kopii filmu s vodoznakem. Do nové kopie filmu přidáme alespoň 2 obrazové a 2 zvukové (neviditelné / neslyšitelné) vodoznaky a bezpečně jej zašifrujeme soukromým klíčem. Klíč stejně jako vodoznaky jsou specifické pro každou kopii filmu (v závislosti na uživateli a místu promítání). Film je přenesen do proxy uložiště pouze až po úplném dokončení přidání vodoznaků a zašifrování. Následně náš vlastní Artinii Cinema Player začne stahovat film. Po úspěšném stažení se film z proxy uložiště odstraní. Poté náš přehráváč zašle požadavek na náš licenční server o informaci k licenci a dešifrovacímu klíči.

icon player
VLASTNÍ ARTINII CINEMA PLAYER

Náš vlastní přehrávač zajišťuje, že je film přehráván v bezpečném formátu během celého trvání promítání i po něm. Film je dešifrován za běhu. Neexistuje žádná dešifrovaná verze filmu na disku nebo kdekoli ve veřejném úložišti. Náš přehráváč vždy zajistí, že počítač nedokáže spustit jiný software, který by umožňoval snímat obrazovku během přehrávání. Umožňuje také uživateli promítání filmu pokud je offline - až 14 dní po posledním připojení k internetu. Mezitím se monitorují a sledují všechny pokusy o změnu systémového data / času. Pokud přehráváč není připojen k internetu po dobu 14 dnů, poté zablokuje všechny stažené filmy a licence až do doby, kdy se internetové připojení znovu obnoví. Z celkového počtu zakoupených licencí se jedna licence odečte pokaždé, když bude přehráno více jak 60% filmu. Náš licenční server je o tom informován.

icon blockchain
NEMĚNNÉ INFORMACE K PROMÍTÁNÍ FILMU

Do Blockchainu (Mytitle.com) se ukládají neměnné informace o každém promítání filmu pro snadný důkaz a nezávislou zprávu o proběhlých projekcích.

icon summary
SHRNUTÍ

Náš distribuční systém používá nejvyšší úroveň zabezpečení po celou dobu procesu ukládání filmu. Po uložení filmu nemůže již být přístupný z internetu. Film je plně ochráněn během celého distribučního procesu. Po jeho nahrání již nemůže být z internetu přístupný. Při uložení a přenosu je film zašifrován, takže jej v jakémkoli standardním formátu (AVI, mp4 atd.) nelze zkopírovat na PC a nelze jej ani přehrát pomocí jakéhokoli jiného přehrávače s vyjímkou našeho. Mimo jiné je každý promítaný film opatřen mnoha vodoznaky, které v případě úniku umožňují co nejpřesnější identifikaci pachatele.

POŽADOVANÝ FORMÁT PRO UKLÁDÁNÍ

V NAŠEM SYSTÉMU JEDEN VIDEO KONTEJNER OBSAHUJE:

required format image
VIDEO:

Full HD, 2K nebo 4K MP4, AVI, MOV Bezeztrátové nebo využívající běžné kodeky

required format image
AUDIO:

Stereo 2.0 nebo 5.1 s prostorovým zvukem a AC3 kodekem 5.1 kanálové pořadí L, R, 
C, LFE, LS, RS Všechny kanály jsou kódovány v jednom zvukovém toku.